TURMAJA'S VOICE OF CADDY, f. 08.08.17

Helse:
Øyne: Fri
HD: Fri
2xCert


9 mnd og fikk sitt første Cert

9 mnd

Foto: Linda Andorsen, Kennel Kråkeslottets

Foto: Linda Andorsen, Kennel Kråkeslottets